15 de febrer de 2009

Refranys musicals

Músic pagat fa mal so!
La feina pagada abans de fer-la, pot ser mal feta. Els diners ja són al sac i ben lligats.

Font: Refranys Musicals i comparances de Joan Amades (Editorial Selecta). El tresor popular de Catalunya