24 de març de 2009

Dites i refranys musicals

1-Brunzit de mosquit, música de violí petit

2-Cada ball vol la seva música

3-De la música al compàs ballarem un contrapàs

4-Allà on hi ha músics no hi falten músiques

5-Bon home però mal músic

6-Música pagada no suena.

7-Música y flores, llaman amores