24 de març de 2009

Acudits musicals: per riure una miqueta!!!!

Quin compositor sempre s’equivocava? FALLA
Quin va ser el compositor més ecològic? MONTEVERDI
Quin compositor hagués estat un gran fanàtic de la TV? TELEMANN ("tele man")
A quin compositor li agradava tocar el violoncel a la platja? MARCELLO ("mar cello")
Quin compositor podria haver estat un gran inspector d’hisenda? PAGANINI ("paga nini")
Quin és el gènere musical que més agrada als cirurgians? OPERA ("opéra")
Quin és el conjunt de cambra que sempre toca brut? NONET ("no net")