22 de març de 2009

Conservatori de Música

Proves específiques als ensenyaments professionals de música
Referència: DOGC núm. 5343 - 20/03/2009
Departament: Educació
RESOLUCIÓ EDU/704/2009, de 6 de març, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música per al curs 2009-2010. (Pàg. 23393)
Enllaç: https://www.gencat.cat/diari/5343/09068201.htm