13 de març de 2009

Treball de música premiat

Estudi físic del violí
Treball de recerca de batxillerat premiat per la Societat Catalana de Física
El premi és concedit per la Societat Catalana de Física, filial de l'IEC (Institut d'Estudis Catalans), i té per objectiu estimular l'interès dels estudiants preuniversitaris dels territoris de parla catalana per a l'estudi i la recerca en física. El treball de recerca de batxillerat premiat en l'edició del 2008 (entre altres) és Estudi físic del violí, de Frederic Català Castro, estudiant de l'IES Jaume I de Salou. Aquest treball pretén esbrinar quins fenòmens físics s'esdevenen al violí en sonar; per això, l'estudiant va realitzar experiments per a contrastar les lleis físiques que descriuen la vibració de les cordes.