12 de març de 2009

Una endevinalla d'instruments

DE PEUS A TERRA
SEMPRE ESTÀ
I POT TOCAR
I ACOMPANYAR.
(de J. M. Brotons)