10 de gener de 2010

Educació Musical

L'educació musical és un àmbit general d'educació i un àmbit d'educació general. L'educació musical és un àmbit d'intervenció pedagògica que ha de ser abordat des de la formació general de l'individu i no només com a àmbit d'especialització o professionalització. És important mantenir aquesta distinció, no només perquè existeix legalment, sinó perquè la seva defensa i fonamentació contribueix a formar criteri en els professionals de l'educació sobre la música com valor educatiu i camp de coneixement pedagògic.
(E. Barniol)