11 de gener de 2010

Sumari revista Guix: Elements d'acció educativa

MONOGRÀFIC. MÚSICA I COMUNITAT
Revista Guix: Elements d'acció educativa
Any: 2009, num.: 360.

MÚSICA I ACCIÓ COMUNITÀRIA, UN TERRITORI QUE CAL CONQUERIR
Josep Gustems Carnicer, Rebecca Gale, Pau Gimeno
pags. 11-14

MÚSICA I DISCAPACITAT: TOTHOM TÉ CAPACITAT PER PARTICIPAR EN LA MÚSICA
Queralt Prats
pags. 15-17

VEUS PER LA PAU I LA INTEGRACIÓ
Pablo González Martínez, Anna Beatriz Corona
pags. 18-22

FESTIVAL ARTESCAPE, PERCUSSIÓ I "HIP-HOP" PER UN CANVI DE RUMB JUVENIL
Agia Luna
pags. 23-25

LES TROBADES DE CORALS DE SECUNDÀRIA A CATALUNYA
Constantí Sotelo
pags. 26-27

CENTRE DE LES ARTS DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT: UN INSTRUMENT MUNICIPAL PER A LA PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA
Nuria Sempere
pags. 28-31

LES CASES DE LA MÚSICA, UN PROJECTE TRANSFORMADOR
Jordi Urpí
pags. 32-36

ASSOCIACIÓ CULTURAL DJS CONTRA LA FAM: LA MÚSICA COM A INSTRUMENT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMUNITAT
Steffie Kinglake
pags. 37-39

MÚSICA I ACCIÓ COMUNITÀRIA: LLISTAT DE RECURSOS
Josep Gustems Carnicer, Rebecca Gale, Pau Gimeno
pags. 40-41

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE GELIDA: UN PROCÉS NASCUT DEL COMPROMÍS
Pepa Huerta
pags. 63-66