21 de gener de 2010

Molt interessant!!!!!!!!!!


http://www.flabiol.com/

Projecte pilot que pretén aportar noves opcions i possibilitats en el camp de la pedagogia musical, tant en l’àmbit estrictament musical com també en l’àmbit social i cultural.