17 de febrer de 2010

Jornades de Música

XIV JORNADES SOBRE EDUCACIÓ MUSICAL

L'EXPRESSIÓ CORPORAL A L'EDUCACIÓ MUSICAL
27 i 28 de febrer de 2010
organitzat per AULODIA (Comunitat Valenciana)
http://www.aulodia.net/web20/