6 de juliol de 2010

Ay, ay, ay....!!!!

La música pels "núvols"

Estarà l'ensenyament de la música i la dansa en crisi, potser?

imatge trobada a http://www.hogargeek.com/