5 de juliol de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals: maraques!

Il·lustració de Geninne D Zlatkis.