4 de juliol de 2010

Cita

No em sembla pas que calgui explicar el valor formatiu i educatiu de la música i la dansa. Em sembla molt més preocupant que, al nostre pais i a l'alçada del s.XXI, els nostres polítics encara ho desconeguin.
Enriqueta Barniol