24 de juliol de 2010

Reial Decret de dansa

El Consell de Ministres va aprovar el passat divendres 9 de juliol  el Reial decret que modifica determinats aspectes de la regulació que actualment determina el currículum dels ensenyaments professionals de Dansa.

En concret s'han introduït nous elements que pretenen mantenir un alt nivell en la formació, propi d'uns estudis altament especialitzats destinats a un alumnat amb aptituds i gran voluntat de dedicació.

A partir d'ara no passaran de curs els alumnes que no hagin superat determinades assignatures en cadascuna de les quatre especialitats, per considerar-se que són especialment rellevants per a continuar els estudis. Aquestes assignatures són:

Flamenc- Dansa espanyola
Dansa clàssica- Dansa clàssica
Dansa contemporània- Tècniques de Dansa Contemporània
Dansa espanyola- Escola bolera, Dansa estilitzada i Flamenc

Aquesta modificació es produïx després de l'experiència acumulada de dos cursos acadèmics que duen implantats els ensenyaments professionals de dansa tal com va definir la Llei Orgànica d'Educació (LOE).