5 d’octubre de 2010

Avui és el dia mundial dels docents

Des de 1994, any de la seva instauració per la Unesco, celebrem El Dia Mundial dels Docents. 
Té com objectiu donar suport als docents i garantir l'atenció de les necessitats de les generacions futures

La IE (Internacional de l'Educació), portaveu dels treballadors de l'educació en el món, representa prop de 30 milions de docents i treballadors/es de l'ensenyament, membres de 401 organitzacions afiliades repartides en 172 països i territoris.
L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura és un organisme especialitzat de l'ONU. El seu nom denota la seva ambició, de, a través de l'educació, posar els fonaments de la pau en les ments dels éssers humans.