6 d’octubre de 2010

Il-lustracions i dibuixos musicals

Quan les granotes fan festa major,
canten al so de la seva cançó,
cruac, cruac, ...

Il-lustració d'Alejandra Karageorgiu