5 d’octubre de 2010

Cites

"El significat de l'educació musical depèn
del significat de la música en la vida humana"

Dr. David Elliot
New York University