4 d’octubre de 2010

Libre

FUNDAMENTOS MUSICALES Y DIDÁCTICOS EN EDUCACIÓN INFANTIL

RIAÑO, María Elena; DÍAZ, Maravillas
EAN/ISBN: 9788481025835
Editorial: "PUbliCan - Ediciones de la Universidad de Cantabria"

Aquesta obra proposa el canvi que la pedagogia musical albira per al segle XXI: reunir l'art d'ensenyar la música amb els avanços de la ciència. Conté una sòlida fonamentació teòrica i metodològica així com diverses estratègies que ajudaran al docent a crear, planificar, compartir i avaluar situacions d'aula significatives.
D'acord amb les noves directrius del Decret de Títols Universitaris Oficials de Mestre en Educació Infantil, l'obra està dirigida als estudiants universitaris que cursen l'Especialitat d'Educació Infantil i al professorat de música que atén aquesta formació.
D'igual manera, serà de gran ajuda per al professorat d'Escoles de Música que treballa amb nens d'aquestes edats, així com per a pares i educadors en general interessats per acostar la música de forma significativa als més petits.