24 d’octubre de 2010

Conferència sobe el cant coral a Catalunya

EL CANT CORAL A CATALUNYA. I EN LA CATALUNYA ACTUAL.

conferència il.lustrada amb exemples musicals en CD i DVD impartida per Constantí Sotelo
dimecres, 27 d'octubre de 2010 a Torre Balldovina de Santa Coloma de Gramenet a les 17,30h