6 de gener de 2011

Lectors i lectores d'aquest blog: desitjar-vos una bona diada de Reis!

Il·lustració de Carmen Marcos

Els Reis  
(de Joan Maragall)

Aquesta nit han passat
i han posat la mà als balcons...
Els somnis dels infantons
han granat.

Cap a Orient se'n van tornant
a llur reialme confús,
a regnar-hi tot pensant
en Jesús.

Heu sentit avui el cor
matinejador dels nens?
Heu sentit el rastre d'or,
mirra, encens?