5 de gener de 2011

Novetat editorial

ANIMACIÓ AMB CANÇONS
Toni Gimenez
Gener 2011
Editat per Dinsic Publicacions Musicals
Fonaments, tècniques i recursos per cantar i animar amb cançons.
Adreçat a mestres, mestres de música, educadors/educadores del lleure i animadors musicals professionals.

I. FONAMENTS
Teoria i pràctica són complementàries
Les cançons: text, música i veu
La naturalesa del cant
El concepte de cançó
Alguns aspectes de la cançó
El poder de la cançó
El contingut de la cançó
La cançó com a expressió i com a comunicació
Cançó i vida interior de la persona
“Cantar a la dutxa”
Cançó, sentiment i emoció
Ciències diverses que reflexionen sobre la cançó
L’animació
L’animador o animadora
La cançó: un mitjà excel•lent per a animar i per a educar
Els instruments musicals per acompanyar-se cantant
Els materials didàctics habituals
Cançoteràpia i cançosofia
La cançó infantil: un recurs didàctic d’intervenció educativa
El repertori infantil de cançons
Les cançons en l’educació dels infants i adolescents
Cantar a secundària
Partir de la cançó folk
La composició de cançons amb els infants
Les cançons tradicionals infantils versus les d’autoria
La cançó infantil com a espectacle
Decàleg del bon cantant-animador
Cantants solistes versus grups d’animació

II. TÈCNIQUES
Aspectes generals
Com ensenyar/aprendre una cançó
Algunes idees de com cantar a...
a) L’etapa de 0-6 anys: Amb nonats, nounats i bebès; A la llar d’infants
b) A l ’escola: Dels 2 als 6 anys; Dels 6 als 12 anys.
c) Al centre d’educació del lleure
d) A colònies
e) En una excursió
Experimentar a través de la pròpia creació de cançons
Algunes idees sobre com classificar les cançons
Els crèdits de les cançons
Realització d’un cançoner
Formació continuada

III. RECURSOS: REPERTORI DE CANÇONS
www.tonigimenez.cat