8 de febrer de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il·lustració d'Eduard Pinyol Nogués.