8 de febrer de 2011

Mostra de projectes de dansa a les escoles (2)


Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats
Mosaic d’accions dansístiques de diverses naturaleses, que es produeixen dins dels centres educatius d’ensenyaments bàsics per part de persones, col·lectius, companyies i/o institucions del món de la dansa que no treballen habitualment dins del sistema educatiu. Coincideixen en la seva voluntat de sensibilitzar per la dansa i, en molts casos, de treballar en valors i per la cohesió social.
N’hi ha que provenen d’institucions grans, d’altres són de les administracions de proximitat, altres són iniciatives privades amb o sense subvencions oficials, però totes elles tenen com a puntals el paper del mestre i la intervenció de l’artista.
També es presenten algunes pinzellades de materials educatius al voltant de la dansa que han anat sorgint aquests darrers anys. En tot cas, es tracta d’iniciatives que el Departament d'Educació ha tingut la voluntat de posar en valor i difondre-les.


2-Mou-te!
Projecte que sorgeix l’any 2008 impulsat per un grup configurat per diferents professionals de l’àmbit socioeducatiu (professors/es, Moviment Educatiu del Maresme i Tècniques del Servei de Nova Ciutadania de l’Ajuntament de Mataró) preocupats per la integració dels i les alumnes d’ origen estranger. Entre Gener i Juny del 2008 va iniciar-se com a Pla Experimental amb 4h setmanals; (2h) de circ i (2h) de dansa per cadascun dels centres educatius participants.
El resultat del pla experimental va ser valorat molt positivament i gràcies als esforços fets per part del grup s’impulsarà el projecte ja consolidat pel curs 2008- 2009. El grup de treball s’ ampliarà amb la incorporació de l’ Associació Cronopis i el Circ-Cric que es convertirà en una peça clau pel projecte.
La missió del Mou-te! és fomentar les relacions interculturals, la cohesió social i l’ ús de la llengua Catalana.
L’activitat està inclosa dins l’horari lectiu ( Música, Plàstica, Educació Física, sisena hora) com a metodologia d’aprenentatge amb la finalitat de crear punts de trobada entre els i les alumnes que permeti reforçar els vincles afectius i desenvolupar alhora capacitats de tolerància i de respecte de cada identitat generant hàbits de treball col·lectiu. És imprescindible que el projecte sigui fruit del consens de la totalitat del
claustre del centre educatiu. L’artista especialista i el professor responsable de l’àrea i del projecte per part del centre fan reunions preparatòries a fi de vincular els continguts del circ i la dansa a les àrees curriculars on s’integraran les activitats. Inicialment fan una valoració de l’ estat del grup. A partir d’ aquí, quan comencen les sessions, es fan reunions periòdiques per valorar setmanalment i fer un seguiment continuat del alumnat.
L’artista especialista és qui dissenya i dirigeix l’ activitat. La pedagogia activa i l’aprenentatge significatiu mitjançant el circ i la dansa són la base de les activitats vivenciades pel grup.
Les sessions són dinàmiques i la metodologia utilitzada és activa, flexible i adaptada al ritme de cadascun dels i les alumnes, individual i grupal. L’ artista especialista col·loca al centre de l’ activitat el grup i la sessió s’orienta cap el desenvolupament i creixement de l’alumnat, integrant les experiències i aprenentatges. El professor/a acompanya a l’artista i al grup essent un/a participant més.

http://blocs.xtec.cat/ceipgermanesbertomeuciclemitja/