11 de febrer de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il-lustració de Daniela Volpari