11 de febrer de 2011

IV Jornada de l’educació musical a l’ESO

IV Jornada de l’educació musical a l’ESO
Dissabte, 26 de març a la seu de l'ICE de la UAB.
Eixos temàtics:
  • “Pujar a l’escenari”: experiències d’interpretació plantejades per ser mostrades en un escenari (els Musicals, Concerts, Corals, Conjunts instrumentals...).
  • “Música i...”: la interdisciplinarietat des de l’àrea de música.
  • “Música en el Projecte eduCAT1x1”.
http://quartajornada.wikispaces.com/