6 de febrer de 2011

Mostra de projectes de dansa a les escoles (1)Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació
Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats

Mosaic d’accions dansístiques de diverses naturaleses, que es produeixen dins dels centres educatius d’ensenyaments bàsics per part de persones, col.lectius, companyies i/o institucions del món de la dansa que no treballen habitualment dins del sistema educatiu. Coincideixen en la seva voluntat de sensibilitzar per la dansa i, en molts casos, de treballar en valors i per la cohesió social.
N’hi ha que provenen d’institucions grans, d’altres són de les administracions de proximitat, altres són iniciatives privades amb o sense subvencions oficials, però totes elles tenen com a puntals el paper del mestre i la intervenció de l’artista.
També es presenten algunes pinzellades de materials educatius al voltant de la dansa que han anat sorgint aquests darrers anys. En tot cas, es tracta d’iniciatives que el Departament d'Educació ha tingut la volutat de posar en valor i difondre-les.


Jornada dansa i educació 5 juliol 2010
1-Programa Sudansa
Sudansa és una associació que treballa per l’educació artística i cultural a les escoles de Catalunya.
L’objectiu de Sudansa és associar coreògrafs professionals en situació de creació amb els mestres i alumnes dins d’un procés de formació recíproc i d’elaboració d’un mecanisme coreogràfic que origini una creació i la seva realització. Per aconseguir aquesta fita, es proposen tallers que enllacin el treball de creació d’una companyia amb el treball a l’escola en un procés de construcció i influència recíproca.
La presència de Sudansa al centre es fa amb l’aprovació del claustre. El format que pren el projecte dins l’escola és de 6 sessions amb el/la coreògraf/a, dins d’horari escolar i amb el suport d’un/a mestre.
Sudansa també organitza, dins del projecte, una formació pel professorat per afavorir la reflexió i l’intercanvi al voltant de les seves experiències de treball a fi d’elaborar noves eines pedagògiques i enfortir la metodologia de treball amb l’artista.
Així mateix, enguany s’ha posat en marxa un taller per pares i mares. Tracta d’emprar la pràctica i la reflexió sobre els moviments o gestos de la vida quotidiana en l’àmbit familiar per sensibilitzar tota la família vers un nou llenguatge.
Anualment, es fa una producció final amb la implicació de tots els agents on els ballarins són els nens i els espectadors, mestres, familiars i públic de l’entorn, tot i que el nus del programa es troba en el procés.

http://www.dansacat.org/actualitat/1/489/
http://www.dansacat.org/actualitat/1/885/
http://blocs.xtec.cat/ceipsantandreudellavaneres/2007/06/28/sudansa07/
http://blocs.xtec.cat/elsxiprers09/2010/06/15/sudansa/