7 de març de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració d'Alexej Ravski