8 de març de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals


 Il·lustració de Monica Armiño