6 de juny de 2011

Article

La música com a recurs per ensenyar llengua (estrangera): una proposta europea.

Albert Casals Ibáñez, Laia Viladot Vallverdu
Guix: Elements d'acció educativa
ISSN 0213-8581, nº. 374, 2011,
págs. 45-48

La música ofereix moltes possibilitats per realitzar el treball interdisciplinari, però sovint, a l'escola, només s'hi utilitzen les cançons. En aquest article, hi presentem una proposta d'abast europeu que vol fer explícits i impulsar els recursos que ofereix l'àrea de música per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres. El treball collaboratiu entre mestres de totes dues especialitats esdevindrà imprescindible per establir veritables connexions entre aquestes matèries.