5 de juny de 2011

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració d'Anna Burighel.