30 d’octubre de 2011

Novetat editorial

 Sociología para el profesorado de música . Perspectivas para la práctica 
Hildegard Froehlich
Editorial Graó
Sèrie: Didàctica de l'educació musical - Col.: Biblioteca de Eufonía
ISBN: 978-84-9980-187-2 
 
Avui dia els professors de música arriben a l'aula ben preparats quant als continguts i les habilitats de la seva disciplina. Tanmateix, això no garanteix que responguin a les necessitats dels seus estudiants ni que assoleixin els resultats que esperen. El que els estudiants porten a l'aula -en termes de les seves pròpies experiències, i també les dels seus pares, la família, i l'ambient en què van créixer- són assumptes sociològics que influeixen sobre tota l'educació escolar, inclosa la música. Aquest llibre examina la història i el desenvolupament dels factors socials que afecten els valors, els gustos i les actituds dels estudiants, i que els professors de música han d'afrontar com a part integral de la seva tasca.