8 de novembre de 2011

MUSIC TOGETHER

http://www.musictogether.com/
MUSIC TOGETHER és una classe d'educació musical  per a nens de 0 a 6 anys amb els seus pares. Es tracta d'un programa reconegut internacionalment. Creat en Princeton (USA) en l'any 1987, és pioner en el desenvolupament musical en la primera infància. Les classes de MUSIC TOGETHER duren 12 setmanes, un trimestre escolar, amb una trobada setmanal de 45 minuts. Participen màxim 10 nens amb els seus pares o el seu cuidadora. El professor/a conduïx les classes amb cançons, cants, activitats amb moviment i ritme, i improvisació instrumental i vocal. 
Les cançons van acompanyades d'activitats que comprenen: 
  • Joc, ball lliure i expressiu  i ús d'objectes.
  • Pràctica d'elements rítmics i melòdics de la música amb petits i amplis moviments. 
  • Acompanyament amb instruments i improvisació. 
Hi ha moments breus d'explicació a les famílies durant la classe, que serveixen per a comprendre la rellevància i el sentit de l'activitat que s'està realitzant en relació amb desenvolupament del nen/a.