29 de gener de 2012

Il-lustracions i dibuixos musicals


Il·lustració de Victoria Kirdy 
(Кирдий Виктория Эрнестовна)