3 de febrer de 2012

Proves d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa 2012-13

RESOLUCIÓ ENS/69/2012, de 19 de gener, per la qual es convoquen les proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2012-2013. (Pàg. 4075)

Departament d'Ensenyament
DOGC núm. 6057 - 01/02/2012