2 de març de 2012

Convocatòra

RESOLUCIÓ ENS/313/2012, de 23 de febrer, per la qual s'aproven les bases generals i les bases específiques de les proves específiques d'accés als ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior, i es convoquen les corresponents al curs 2012-2013.

Ensenyaments artístics: música, dansa, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny.