9 de juny de 2012

Il-lustracions i dibuixos musicals

Il-lustració de Robert Richter