31 de juliol de 2012

Tormenta musical

Il-lustració de Paulo Galindro