17 d’octubre de 2012

Hem llegit:

Enmig d'altres mesures que la piconadora de la majoria absoluta del PP va perpetrant, els professionals implicats ens assabentem per mitjà de la premsa de la intenció d'aniquilar ara el batxillerat d'arts escèniques, música i dansa. Només n'han sortit tres promocions, en alguns centres tot just s'havia implantat aquest setembre, i mai se n'ha fet un balanç o avaluació, però deu ser igual. 

Certament, era una opció minoritària, però ja és coneguda la poca estima d'algunes opcions polítiques vers les minories. Una veritable llàstima per tot un col·lectiu d'estudiants que en acabar l'etapa obligatòria trobava per primer cop en l'ensenyament ordinari (i sobretot públic) una opció en consonància amb els seus interessos. I al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, de moment, silenci.

Els motius de tot plegat? Pràcticament no se n'ha parlat. Però ja tindria gràcia que es fes creure que són econòmics si es té en compte la manca total de recursos amb què havia nascut aquesta via del batxillerat, sense altre suport que el de les directives dels instituts, dels pares i la il·lusió de molts docents. Sembla clar un interès poc dissimulat per deixar sense efecte els minsos avenços de legislatures anteriors. Ara que, després de la pujada de l'IVA al món de l'espectacle, el ministre Wert deu trobar que és una mesura ben coherent. I potser també hi pesa la nosa ancestral que la veu dels artistes ha fet sempre al poder conservador. 

O és la por que els sorgeixin competidors massa ben formats a l'hora de fer comèdia?

JOAN GAY I PUIGBERT