16 de novembre de 2012

Esdeveniment acadèmic: avui comença...

El II Congreso Nacional: 
"La investigación en Danza"
 a Barcelona

La inauguració de l'esdeveniment i la seva primera sessió té lloc a El Graner, mentre que les dues següents sessions es desenvoluparan a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquera, de la Universitat Ramon Llull. 

L'Associació Espanyola D + I: Dansa més Investigació
 està formada per professionals i doctors procedents de diferents comunitats autònomes que durant molts anys de trajectòria professional, docent, investigadora i artística ja han treballat des de diferents entitats en nombrosos i diversos projectes amb finalitats afins a les exposades. L'existència d'aquesta associació té com a finalitat principal la investigació i la difusió de la Dansa, sense distinció d'estètiques.

 Més informació: www.danzamasinvestigacion.es