17 de novembre de 2012

Article

Música, mestres!
Fundación Universitària del Bages (Manresa)
Guix: Elements d'acció educativa
ISSN 0213-8581
nº. 385, 2012, pág. 68

La ZER del Moianès Llevant s'assegura de compartir propostes diverses al llarg de cada curs que facilitin la relació i el contacte entre nens i nenes de pobles veïns des de l'amistat i la companyonia. La preparació d'una cantata conjunta es converteix en un bon motiu per trobar-se i exposar, a les famílies i a l'entorn, la capacitat de treballar per un objectiu comú.