21 de març de 2013

Encara ara ens ho preguntem?

Tretzena conversa pedagògica
dijous, 4 d'abril de 2013, de les 18.00 h a les 19.30 h
Sala de plens del Departament d’Ensenyament (Via Augusta, 202-226, Barcelona)

Cal que aprenguin música els infants?

En primer lloc, ens hem de plantejar si no hauríem de matisar la pregunta Cal que aprenguin música els infants?, sobre la qual es desenvoluparà la conversa, i transformar-la en Cal que aprenguin música els infants i els joves?

L'exposició que donarà peu al debat obert tindrà tres fases: en una primera, s'exposarà la situació de l'educació musical a Catalunya, des del punt de vista de les quatre persones que impulsaran el debat, tres de les quals són especialistes de música i la quarta, professor de filosofia; la segona, girarà al voltant de la pregunta "Cal aprendre música? Per què?", i a la tercera, es parlarà de "quins problemes hi ha i com hauria de ser la docència de la música".

Iniciarà la conversa: Rosa Maria Girbau. coordinadora de l'àrea artística de la Inspecció d'Educació