22 de març de 2013

Proves específiques d'accés als ensenyaments professionals de música i de dansaProves específiques d’accés a tots els cursos dels ensenyaments professionals de música i de dansa per al curs 2013-2014. 
L'objectiu de les proves és comprovar el grau de maduresa, les condicions, els coneixements i la capacitat dels alumnes que volen cursar aquests ensenyaments. 
La superació de les proves és vàlida per a la matriculació exclusivament en el curs acadèmic 2013-2014, però no suposa l’obtenció d'una plaça escolar.

A qui va dirigit?

A alumnes que volen accedir als ensenyaments professionals de música o de dansa.

Dates d’inscripció

  • Centres integrats de música o de dansa: en les dates establertes per a la preinscripció escolar del curs 2013-2014

  • Conservatoris i centres autoritzats d’ensenyaments professionals de música o de dansa: de l’11 de març al 5 d’abril de 2013

Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=c1449fef421bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=c1449fef421bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=13086091bdbaa3106091bdbaa3108d0c1e0aRCRD