18 de març de 2013

Formació

ARTTERÀPIA, SALUT I COMUNITAT
V Jornades
Girona, del 22 de març al 4 de maig de 2013
 

Grefart (Associació Professional d’Artterapeutes) i IAS (Institut d’Assistència Sanitaria)
 

L’Artteràpia és una disciplina que té per objecte la integració i el desenvolupament emocional de la persona. Sigui quina sigui la circumstància en que visqui, el conglomerat que formi la seva identitat, els símptomes que tingui, dificultats, edat, condició social i econòmica, cultura, origen… l’Artteràpia treballa íntegrament amb la ella, amb llurs capacitats i desitjos, acollint els símptomes i les dificultats, oferint-li suport per poder realitzar processos de canvi en els diferents àmbits on desenvolupa la seva experiència vital com en l’educació, la salut i la comunicació i integració social.

L’Artteràpia treballa en don eixos:

  • Els processos de creació que es donen en les produccions que es van realitzant inspirades per diferents llenguatges artístics com pintura, escultura, titelles, dansa, escriptura creativa, música, representacions dramàtiques, fotografia, performance, cant... medis a disposició d’una escena en la que els desitjos, les inquietuds, els conflictes, els anhels... troben la narrativa d’un univers imaginatiu que permet restituir-nos una dimensió simbòlica i poètica. Els medis d’inspiració artística i els materials dels que en servim en el treball artterapèutic, aporten una proposta d’apertura de les dificultats i al mateix temps de suport a la seva resolució.
  • L’altre eix el constitueix el vincle desenvolupat en el treball en transferència. El vincle es va formant en la relació emocional i de comunicació entre l’artterapeuta i la persona que atén. Permet desenvolupar noves formes de relació, tant amb els altres com amb les parts menys conegudes de nosaltres mateixos.
 L’Artteràpia facilita a la persona la possibilitat de produir canvis, tant en les dificultats i malalties que pot patir, com en l’acreixement de les seves capacitats comunicatives i creatives.                                                         Miquel Izuel Currià Comissari de les Jornades

www.grefart.es
http://jornadesattgrngrefart.blogspot.com.es/