13 de març de 2013

Fòrum d'arts escèniques.

L'Institut del Teatre presenta el Fòrum d'arts escèniques i inserció social 

Les eines de les arts en general, i de les arts escèniques en particular, són d’especial utilitat en el terreny de la pedagogia (en els països on les arts formen part de l’educació primària i secundària) i en el terreny de la inserció social, de l’acció contra l’exclusió. Es tracta, doncs, de dos terrenys propicis per als graduats d’art dramàtic i de dansa, on aquests poden desenvolupar les competències adquirides, de manera adaptada o aplicada als requeriments de la formació integral de la persona o als requeriments de l’acció comunitària o terapèutica per la inserció social.

Per aquesta raó, l’Institut del Teatre està desenvolupant, de fa temps, un curs de postgrau de Teatre i Pedagogia i es disposa a obrir-ne un altre d’Arts Escèniques i Inserció Social. I, per aquesta mateixa raó, l’Institut es disposa ara, en ocasió del seu Centenari (1913-2013), a fer un pas més en questa direcció, amb l’organització d’aquest FÒRUM D’ARTS ESCÈNIQUES I INSERCIÓ SOCIAL, obert també a les altres arts, amb les quals l’art dramàtic i la dansa es relacionen a escena, sobretot la música i les arts plàstiques.

Aquesta primera edició del FÒRUM D’ARTS ESCÈNIQUES I INSERCIÓ SOCIAL està integrada per dues unitats:

1. Les “V JORNADAS SOBRE LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA EDUCACIÓN EN LAS ARTES ESCÉNICAS”, habitualment celebrades a Madrid i desplaçades enguany a Barcelona, de la mà de l’Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (INAEM), amb la col·laboració del British Council, de l’Embaixada d’Holanda, de la Casa Encendida i de la Red de Teatros. Es tracta, doncs, d’unes jornades d’abast estatal, previstes per als dies 20-21 març 2013.

2. LA TROBADA D’ARTS ESCÈNIQUES I INSERCIÓ SOCIAL, d’abast català, a celebrar el 26 d’octubre de 2013, amb les següents finalitats:
-Promoure l’autoorganització en xarxa del sector a Catalunya, oferint-li el recer de l’Institut,
-Presentar el projecte d’OBSERVATORI DE LES ARTS ESCÈNIQUES APLICADES que l’Institut impulsa. Debatre el seu programa d’actuació: serveis, formació, seminaris, altres iniciatives...
Font: http://www.institutdelteatre.org/diputacio/opencms/system/modules/org.iteatre.web/web/ca/AreaConeixer/Area.jsp?PathMenuSelec=/system/modules/org.iteatre.web/web/ca/AreaConeixer/Noticies/&NoticiaSelec=/system/modules/org.iteatre.web/web/ca/Noticies/Jornadas_Noti_Marc_2013&TipusElem=NOTICIA