12 de març de 2013

Cant Coral a l'escola

Fomentar la música coral infantil a l'escola, creant i dotant de l'infraestructura i logística que requereix, on l'alumnat participi com interpret i com espectador, desenvoluparà l'enriquiment personal, la qualitat i el talent del grup que ho practica, aportarà valors com la disciplina, l'esforç, la cooperació i l'amistat.