30 de maig de 2013

Concert de final de curs.

Una vegada més els meus alumnes de l'escola han interpretat el concert. 
Per arribar-hi hem  treballat aspectes tècnics i valors com l'ordre, el rigor, la memòria, la precisió i, de manera molt especial, el treball en equip.
En aquest sentit, cal  remarcar que avui dia, el treball en equip té més sentit que mai. És, per tant, un èxit col·lectiu, un fet que hem de valorar molt més que l'èxit individual. 
És un projecte d’escola que és capaç d'aglutinar la il·lusió i la tenacitat dels  alumnes i de tota la comunitat educativa.
Cada curs escollim un repertori, que treballem al llarg de tot el curs integrat en la planificació curricuular.