29 de maig de 2013

Direcció Coral

No n’hi ha prou amb la formació musical per dirigir cants

 
La 43ena. edició de les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat ja té el programa enllestit. Les Trobades d’Animadors de Cant per a la Litúrgia de Montserrat es realitzen ininterrompudament des de 1970. Tenen una durada d’una setmana, i se’n fan tres durant l’estiu. Van començar amb motiu de la introducció de les llengües vernacles en la Litúrgia pel Concili Vaticà II: es feia necessari un repertori i uns animadors per ensenyar i dirigir el cant en català per a la participació litúrgica de l’assemblea.
 
Cantors, cantores, directors i directores han format part d’una generació moguda per l’afany del conreu de la música i del cant per a la litúrgia. Aquest servei litúrgic, marcat per la recerca i per la voluntat de superació, han acollit les disposicions d’aquest Concili Vaticà II, especialment del capítol VI de Sacrosanctum Concilium, les han fetes florir i fructificar en bé de moltes parròquies i de moltes comunitats cristianes.
Un dels artífex més destacats d’aquest treball ha estat el pare Gregori Estrada, amb la seva preparació musical i la seva constància tenaç. Mestre de mestres, el pare Gregori ha sabut amalgamar directors, cantors i voluntats per a dur endavant la tasca de Trobades. Actualment, els membres de la Comissió Organitzadora han pres el relleu de la tasca del pare Gregori i les Trobades albiren un futur ple de projectes i de treballs.
El programa de les Trobades
En les tres Trobades anuals s’hi treballen cants en català per a la Litúrgia i s’hi imparteixen ponències de tema litúrgic. El programa de les Trobades és el següent: animació i direcció del cant popular per a la litúrgia; estudi de repertori; ponència sobre un tema d’interès pastoral i litúrgic; i participació a la pregària i a l’Eucaristia del Santuari. Les Trobades s’inicien a les 12 del migdia del dilluns i acaben a les 4 de la
tarda del dissabte. L’allotjament és a l’Hostatgeria del Monestir de Montserrat.
Les condicions per a la inscripció són: tenir 17 anys com a mínim –o estar avalat per algú que se’n faci responsable-, exercir l’animació i la direcció del cant en la Litúrgia, o almenys preparar-s’hi, i tenir coneixements musicals.
La direcció del cant
La direcció del cant d’una assemblea litúrgica demana tota una tècnica, no n’hi ha prou amb tenir una bona formació musical. El director del cant ha de posseir dots de comunicador, ha de conèixer de quin repertori disposa, quines són les possibilitats de cada assemblea –una mateixa església no sempre té el mateix nombre ni la mateixa qualitat musical de fidels-. A més, ha d’anar d’acord amb els altres responsables de la celebració. El director ha de tenir, també, una bona formació litúrgica. No sols perquè ha de seleccionar el repertori d’acord amb criteris objectius, sinó perquè els fidels, malgrat que sovint presenten un rostre rutinari a l’església, saben distingir perfectament entre un servidor de la celebració i un que multiplica gestos o simplement vol exhibir qualitats que no té.
En les tres edicions d’aquest any, la ponència comú anirà a càrrec del pare Jordi-Agustí Piqué, monjo de Montserrat i nou degà-president del Pontifici Institut Litúrgic de Roma, i porta per títol “Fides ex auditu: la fe cantada en la litúrgia”.