23 de maig de 2013

Jornades de música

Fer sonar música a les aules del segle XXI
Del 8 al 12 de juliol
organitzat per l'ICE  de la UB

http://www.ub.edu/ice/formacio/cursos/12-13/cursosjuny/9001540011.html